Учень року

Положення
про конкурс «Учень року»

І. Загальні положення.
Місія конкурсу: залучення учнів до активної творчої, навчальної, пізнавальної і аналітичної діяльності.
Засновники: педагогічний колектив школи.

ІІ.Умови конкурсу
Вікова група : 5-11 класи . Беруть участь 1-2 учні з класу.
Термін проведення : конкурс проводиться в період з жовтня по травень поточного навчального року. Закінчення конкурсу знаменується підсумками і нагородженням переможців.
Оргкомітет : голова -Черній М.В.- заступник директора з НВР
члени оргкомітету –Регеша Т.М. , заступник директора з виховної роботи.
                              Єгоян Л.О., педагог-організатор
                              Кудлаєнко Т.І., практичний психолог
                               Панаріна О.В. , голова ради школи
                               Кожевнікова Анастасія , член ради врядування школи
Журі : голова – Загородній С.П., директор школи
          заступник голови- Черній М.В., заступник директора з НВР
члени журі– Стебньовська А.В., заступник директора з НВР
          Регеша Т.М., заступник директора з виховної роботи

ІІІ.Етапи конкурсу
Відбірковий етап: відбувається в колективах класів.
Термін : жовтень 2019 р.
Мета: висування учасників Конкурсу від класу шляхом обговорення або само висування кандидатур.

Перший етап (заочний): презентація учасників Конкурсу.
Термін: листопад.
Форма презентації: «Портфоліо» учасника слід оформляти на аркуші паперу формату 85х 122 см, він містить розділи:
• П.І.Б,,фото учасника; клас; життєвий девіз;
• найважливіше про себе: Я-людина, Я-учень, Я- і мої близькі;
• мої особисті досягнення : участь у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях;
• світ моїх захоплень;
• авторські роботи: вірші, проза, фото виробів тощо;
• «портрет» мого ідеалу особистості : опис образу або конкретної людини з аргументацією: які риси цієї людини й чому хотів би мати учасник.
Презентацію можна доповнити фотокартками, малюнками тощо
Максимальна оцінка : 12 балів.
Критерії оцінювання: глибина змісту роботи; творчий рівень «Портфоліо»; наявність оригінальної ідеї, що поєднує всі розділи, естетичність оформлення.

Другий етап : практичний тур «Інтелектуальний марафон»
Мета: відбір учасників Конкурсу для фіналу.
Термін : січень 2020 р.
Форма заходу: тестування учасників за паралелями класів з 10-ти розділів знань:
1. Історія рідного краю.
2. Математика.
3. Українська мова та література.
4. Історія.
5. Фізика.
6. Хімія.
7. Біологія.
8. Географія.
9. Культура.
10. Етика і етикет.
По три питання з кожного розділу.
Максимальна оцінка -30 балів.
Критерії оцінювання: правильність відповіді. (Додатково додаються бали за успішність в навчанні).
До фіналу допускається чотири учасника.

Третій етап: фінал Конкурсу «Учень року»
Термін : квітень
Мета: підсумки конкурсу, оголошення переможців, нагородження.
Форма заходу : свято «Симбіоз розуму, добра й краси», на який запрошують конкурсантів та представників класів.
Завдання фіналістам
1.Візитна картка учасника «Світ, у якому живу» (самопрезентація учасників).
Питання, які необхідно висвітлити в самопрезентації:
• кілька слів про себе;
• моє ставлення до світу;
• моя формула успіху;
• найважливіша подія в моєму житті;
• шлях до моєї мрії.
Усі положення необхідно аргументувати.
Максимальна оцінка : 8 балів.
Тривалість виступу: 5 хвилин.
Критерії оцінювання:
• вичерпне розкриття особистісних рис, широти інтересів;
• оригінальність форми виступу;
• використання декількох мов спілкування;
• артистичність;
• культура мовлення;
• видовищність;
• емоційність;
• зовнішній вигляд;
• використання ТЗ (можлива електронна презентація).
2.Експромт «Моя позиція»
Відповідь без підготовки на запропоновану тему.
Максимальна оцінка : 8 балів.
Критерії оцінювання:
• самостійність думки;
• уміння аргументувати позицію;
• оригінальність мислення;
• діалог з аудиторією;
• культура мовлення;
• почуття гумору.
3.Захист творчого проекту (панно, виріб, макет тощо).
Теми:
• «Мрія , втілена в…»
• «Краса світу й світ краси»
• «Усе живе тільки від живого»
Максимальна оцінка: 8 балів
Тривалість проекту : 5 хв.
Критерії оцінювання:
• розкриття теми та ідеї проекту;
• обґрунтування його актуальності;
• оригінальність втілення ідеї проекту;
• культура мовлення;
• естетика оформлення.

ІV.Підсумки конкурсу
Переможця фіналу – «Учень року-2020» обирають більшістю голосів журі.
Лауреатами стають всі фіналісти.