Статут учнівського парламенту

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Учнівський парламент є добровільним, самоврядним, неполітичним союзом школярів.
2.  Діє на основі спільних інтересів.
3. Співпрацює з усіма службами та установами освіти, культури, спорту, дозвілля та іншими державними та громадськими установами, чия діяльність не суперечить Конституції України.
4. Членами шкільного парламенту є учні.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:

1. Самовираження кожного учасника, створення умов для розкриття творчого потенціалу особистості.
2. Захист прав та інтересів членів парламенту.
3. Прояв активної громадянської позиції та відповідальності.
5. Адаптація членів шкільного парламенту до сучасних умов життя.

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • принцип самостійності: всі питання, пов’язані з діяльністю учнівського парламенту вирішуються його членами;
 • принцип рівноправності та співробітництва: шкільний парламент відстоює інтереси своїх членів у всіх виборних органах, має пряме представництво в них;
 • принцип гласності: всі рішення доводяться до відома всіх його членів;
 • принцип колективності: будь-яке рішення у співдружності приймається після колективного обговорення з урахуванням найрізноманітніших думок.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ


1. Всі члени шкільного парламенту мають рівні права і слідують основним законам:

 • єдність слова і справи
 • дружби і товариства
 • честі, совісті, пам’яті і боргу
 • турботи і милосердя
 • здоров’я

2. Всі члени шкільного парламенту мають право:

 • на прояв власної активності в організації роботи, відповідно до її цілей та завдань;
 • на вираження думок і сумнівів, що стосуються змісту діяльності парламенту;
 • обирати і бути обраним до органів самоврядування, оцінювати їх роботу;
 • на участь у плануванні діяльності парламенту та виконанні прийнятого плану