Кабінет соціального педагога

МАНДРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА


Спеціаліст
Педагогічний стаж 10 років
Освіта: вища
Спеціальність: практичний психолог
Професійне кредо: «Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи та до дитини, він – справжній учитель»
Життєве кредо: «Любити життя і цінувати кожну його хвилину. Нести радість. У книгах шукати істину, у людях – мудрість».

Соціальний педагог у школі:

– створює сприятливі умови у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей кожної дитини;
– забезпечує формування власних цінностей та громадянської позиції в учнів;
– попереджує та локалізує негативні впливи соціального середовища на особистість;
– здійснює соціальний патронаж малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей тощо;
– проводить інформаційно-просвітницьку роботу з учнями на педагогічну, психологічну, політичну тематику;
 – проводить соціально-профілактичну роботу з дітьми схильними до девіантної поведінки;
– здійснює посередництво між особистістю і освітнім установою, сім’єю, середовищем, органами влади;
–   вивчає психолого-педагогічні особливостей дітей та їх оточення, умов життя; виявляє інтереси й потреби, труднощі й проблеми школярів, відхилення у поведінці та надає соціальну допомогу і підтримку учням, які навчаються у школі.

Напрями роботи соціального педагога:

 – діагностичний напрям – вивчення та оцінювання за допомогою методик, анкетувань, опитувальників, тестів особливостей діяльності особистості, мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, джерел негативного впливу на дітей;

прогностичний напрям – прогнозування на основі спостережень та досліджень динаміки розвитку негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на особистість чи клас.

консультативний – надання порад, рекомендацій учням, батькам, учителям та іншим особам, які звертаються до соціального педагога.

правозахисний – забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей, представлення їхніх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах дітей);

профілактичний – переконання учнів у доцільності дотримання певних норм та правил поведінки стосовно суспільних норм, здоров’я, способу життя;

соціально-перетворювальний – перетворення негативних соціальних впливів на позитивні за допомогою тренінгових занять, брей-рингів, семінарів, бесід.

організаційний – ведення документації ( журналу щоденного обліку роботи соціального педагога, протоколів звернень учнів, батьків, вчителів тощо), написання планів робіт на рік, на місяць, формування банку даних на дітей соціально-незахищених категорій тощо.