Результати моніторингу якості освіти

Про підсумки  2019-2020 навчального  року

      Відповідно до річного плану заступник  директора  з навчально-виховної роботи Черній М.В. провів  аналіз  результатів навчання в 2019-2020 навчальному році. При  проведенні аналізу виявлено  виконання програм з усіх навчальних предметів інваріантної  та  варіативної складової навчального плану. Виконано практичні роботи й лабораторні досліди по фізиці, хімії, біології, географії, інформатиці, трудовому навчанню. Своєчасно виданий наказ про вивчення  стану викладання та рівня знань учнів  в навчальному році (№ 222  від 04.09.19);про організацію навчання фізичної культури (№21 від оз.09.19), трудового навчання (№217 від 03.09.19);  про проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів у І семестрі 2019-20 н.р. та підсумки моніторингу -№318 від 02.12.19 р.,музичного мистецтва (№346 від 28.12.19р.),)Під контролем адміністрації перебувало питання організації оцінювання учнів та виконання практичної частини навчальних предметів  ( № 341 від 27.12.19),  підсумки навчання в І семестрі (№ 344  від 27.12.19), про стан виконання навчальних програм в І семестрі (№335 від 26.12.19), про стан ведення зошитів в початковій школі (№315 від29.11.19 р.), з математики  в 5-11 класах ( №334 від 26.12.19р.),про роль домашніх завдань в активізації пізнавальної діяльності учнів (№12 від 14.01.20р.), рівень викладання і якість знань учнів по ряду предметів :  трудового навчання  (№312 від 29.11.19р.),літературного читання в початковій школі (№317 від 02.12.19р.), фізичної культури (343 від 27.12.19р.),біології (№ 51 від 10.03.20р.),  музичного мистецтва в початковій школі ( №53 від 10.03.20р.)результати навчання учнів профільних класів (№345 від 28.12.19р.);  проведено класно-узагальнюючий та оперативний  контроль в 9-А (№311 від 29.11.19р.) ,6-Д (№314 від 29.11.19р.),9-Д (№336 від 26.12.19р.), 11-В №49 віл 05.03.20р.),11-А  ( № 43  від 028.02.20р.);  про організоване закінчення І семестру (№ 326 від 12.12.2019).  Вивчені стартові можливості учнів 10-х класів (№ 289  від 28.10.19), та результати їх навчання в кінці навчального року (№    від 29.05.20). Адміністрацією школи проведені діагностичні контрольні роботи (№ 214 від 03.09.19), контрольні зрізи знань учнів  з української мови й математики в початковій школі (№ 337 від 26.12.19); зрізи знань учнів учителів, , що атестуються (№52  від 10.03.20), контрольні роботи з математики та української мови в 6-х, 9-х та 11-х класах (№ 342  від 27.12.19). Проведено вивчення стану ведення зошитів з математики  від (29.12.18 №546  та  від 30.05.19  № ).

Учителі школи в переважній більшості дотримуються  вимог оцінювання навчальних досягнень учнів. У журналах зафіксовані всі необхідні записи.  Продовжено практику поточного оцінювання учнів по всіх предметах як одна з форм контролю за регулярною навчальною роботою учнів. У всіх кабінетах школи й навчальних  класів є достатня кількість дидактичного й роздавального матеріалу. Приділялося досить уваги контролю за виконанням учнями  домашніх завдань. За результатами навчання в першому семестрі проведена нарада вчителів, із запрошенням  учнів й їхніх батьків.

 В травні місяці поточного року проведена державна підсумкова атестація в 4-х  класах,в червні -9-х та 11-х  класах.

                         Аналіз результатів навчання:

кл учн атест вст. «10-12»  « 7- 9»  «4–6»   «1- 3»   як. п. усп %
5-і 166 166 166 36/22% 101/61% 29/17% 83% 100%
6-і 143 143 143 25/17% 79/55% 39/27% 72% 100%
7-і 159 159 150 12/8% 59/37% 79/50% 9/6% 45% 94%
8-і 160 160 156 14/9% 62/39% 80/50% 4/3% 48% 97%
9-і 135 135 132 20/15% 58/43% 47/35% 3/2% 58% 98%
5-9 763 763 696 107/14% 359/47% 268/35% 16/2% 61% 98%
10-і 85 85 80 14/16% 52/61% 20/24% 77% 100%
11-і 87 87 87 11/13% 54/62% 22/25% 75% 100%
10-11 172 172 172 25/15% 106/49% 41/24% 76% 100%
5-11 935 935 868 132/14% 465/50% 309/33% 16/2% 64% 98%

 Найвищий якісний показник мають учні 11-х  та 5-х -83%,10-х -77%,11-х -75%,6-Х-72%,9-х-58%. В інших паралелях якісний показник менше 50%.  В порівнянні з минулорічними показниками у відповідних паралелях зріс якісний показник у  практично всіх класах.

                          Якісні показники по класам

клас якісний показник (%) відмінники (кількість) як.показник ( %) І семестр як.показник (%) ІІ семестр
 3-А 80 7 77 80
 3-Б 94 12 86 94
 3-В 97 7 85 97
 3-Г 100 13 100 100
 4-А 61 6 55 61
 4-Б 69 10 65 69
 4-В 100 4 96 100
4-Г 85 12 79 85
4-Д 87 13 77 87
4-Е 76 2 50 76
 5-А 77 4 81 77
 5-Б 74 10 71 74
 5-В 71 4 38 71
 5-Г 85 9 59 85
5-Д 94 9 85 94
 6-А 80 7 41 80
 6-Б 72 3 57 80
 6-В 71 4 55 71
6-Г 87 7 74 90
6-Д 48 4 32 48
 7-А 50 2 29 50
 7-Б 73 5 39 73
 7-В 50 1 56 50
7-Г 36 1 61 36
7-Д 31 3 11 31
 8-А 36 3 24 32
 8-Б 63 4 83 63
 8-В 68 5 57 68
8-Г 37 1 24 37
8-Д 31 1 11 31
9-А 56 2 33 56
9-Б 64 9 48 64
9-В 33 5 33
9-Г 60 7 32 60
9-Д 69 2 32 69
10-А 76 5 52 76
10-Б 62 3 63 62
10-В 91 6 47 91
11-А 76 3 58 76
11-Б 68 5 55 68
11-В 78 3 62 78

Результати показали, що  половина учнів навчається на достатньому й високому рівні – 64%, Це вище  минулорічного –55.5%. 132 учні школи завершили навчальний рік на відмінно. Найбільшу кількість таких учнів мають класи :   3-Г (Нідзельськка О.В.)-13,4-Д (Подолян С.О.) -13, 3-Б (Доценко Т.І.) -12, 4-Г (Щстапчук І.М.)-12,4-Б (Лебідь В.М.)-10,5-Б (Шевченко С.І.) -10,5-Г (Тюлєнєв Є.М.) – 9, 5-Д (Телякова С.Ю.) -9, 9-Б (Березовська І.В.) -9, 6-А (Семенцова І.В.)-7,3-В (Мамчур Л.В.)-7,6-Г (Ясевіна Т.Т.)- 7, 9-Г – (Тісовська Л.М.) -7, 4-А (Матюхова Н.А.) -6, 10-В (Василина Н.О., Білозор В.І.) -6,11-Б (Радер М.Л.) – 5, 8-В (Чижик О.В.) -5,10-А (Муравська С.А.) -5 .Не має вімінників в  9-В  класі (Джеджула Л.В.).

Високий  якісний показник у3-А (Свята О.В.), 3-Б (Доценко Т.І.), 4-Б (Лебідь В.М.),4-Д (Подолян С.О.),5-А (Басько Т.П.),5-Б (Шевченко С.І.), 5-Г (Тюлєнєв Є.М.),5-В (Бабань М.Г.), 5-Д (Теплякова С.Ю.), 6-А (Семенцова І.В.),6-Б (Ганопольський О.С.), 6-Г (Ясевіна Т.Т.),7-Б (Белінська Н.Д.), 10-В  (Василина Н.О., Білозор В.І.),10-А (Муравська С.А.),11-В (Шубович С.П.).

Низький якісний показник  мають класи:7-Д (Снігур П.М.)-31%,8-Д (Козак Н.В.)-31%,7-Г (Малярчук С.І.)-36%,8-А (Іванчіхіна І.Б.)-36%, 8-Г (Кравчук В.В.) -37%,7-А (Кудлаєнко Т.І.) – 50%, 7-В (Лебідь С.А.) -50%.

На початковому рівні завершили навчальний рік  16 учні, що складає 2%, в минулому навчальному році  – 9%.

          Навчальною частино школи проведений аналіз  результатів навчання по предметним кафедрам. Складена порівняльна характеристика  якісного показника по кожному навчальному предмету, по кожному вчителю-предметнику.

№№ п/п предмет якісний показник (%)
1 українська мова 74/90/88
2 українська література 82/95/95
3 російська мова 73/81/80
4 інтегрований курс 76/86/86
5 зарубіжна література 81/89/87
6 англійська мова 79/87/86
7 математика 78/90/87
8 алгебра 57/91/77
9 геометрія 54/90/73
10 інформатика 89/97/99
11 фізика 74/90/87
12 хімія 54/73/63
13 біологія 70/90/85
14 природознавство 98/96/97
15 географія 68/87/83
16 правознавство громадянська освіта 80/90/89 99/100/100
17 історія України 64/83/82
18 всесвітня історія 63/80/80
19 основи здоров’я 95/96/96
20 захист Вітчизни  (хл.) дівчата 100/100/100  
21 трудове навчання              100/99/100
22 фізична культура 92/92/92
23 образотворче мис-во 96/100/100
24 музичне мистецтво 89/100/100
25 мистецтво 89/96/96
26 астрономія 99/98/100

 
        Середній показник по школі складає   85,5%. Високий  якісний показник  є з предметів : астрономії-100% ,захист Вітчизни-100%, громадянської освіти -100%,трудового навчання -100%, музичного мистецтва  -100%, природознавства – 97%,  мистецтва -96%,   основ здоров’я – 96 %, української літератури -95%,  образотворчого мистецтва -91%, інформатики -93%, фізичної культури -92%, правознавства -89%, української мови –88%,   зарубіжної літератури -87%, математики-87%,  англійської мови -86%,  інтегрований курс «Література» -86%, англійської мови -86%, географії – 85%,    біології-83%,   історії України -82%,  всесвітньої історії -81%,російської мови –80%, фізики -87%, алгебри-77%, геометрії -73%,   хімії – 63%.

Більшість вчителів школи дали якісний показник  вище 50%. Це вчителі  Березовська І.В., Регеша Т.М., Деменьшина-Гурандо Г.І., Муравська С.А.,Басько Т.П., Жовнір Р.В., Джеджула Л.В.,Козак Н.В.,  Стебньовська А.В.,Марієчко А.А.,Лебідь В.М., Семенцова І.В., Тісовська Л.М., Тюлєнєв Є.М. , Уровська М.С., Стафійчук В.С., Лойко В.Д.,Черній М.В., Чижик О.В., Лебідь С.А., Паламарчук Н.П., Кравчук В.В., Сарнавська І.В., Кнюппе А.М., Волковська Л.А.,Шевченко С.І., Белінська Н.Д. , Радер М.Л., Білозор В.І.,Пилип О.В., Снігур П.М.,Фінклер Л.В., Мандренко О.М., Гамезардашвілі М.Н.,Бабань М.Г.