Прийом до першого класу 2020-2021 н.р.

Наказ МОН України від 10 травня 2018р. №367

Спроможність закладу:
– п’ять 1-х класів (150 учнів) за Типовою освітньою програмою початкової освіти в рамках НУШ.

Територія обслуговування КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів №4 ім. Д. Менделєєва  Вінницької міської ради» :


№з/пНазва вулиці або провулкаНомери будинків
1.  Гоголявсі будинки
2.  провулок  Комунальний всі будинки
3.  Коріатовичів Князів№105-119
4.  Малиновськоговсі будинки
5.  Отамановського Валентина всі будинки
6.  Пирогова№1-70
7.  1, 2 провулок Пироговавсі будинки
8.  Театральнавід №22 до кінця
9.  Л. Толстоговсі будинки
10.провулок  Л.Толстого всі будинки
11.Хлібнавід №21 до кінця

Порядок зарахування

В першу чергу зараховуються:

  • усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене;
  • діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі;
  • діти працівників цього закладу освіти чи випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за наявності)

На вільні місця:

  • діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування

На вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів):

  • діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою,використовуваною закладом освіти та затвердженою Державною службою якості освіти України. Якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування

Лист-роз’яснення Міністерства освіти і науки України директорам закладів загальної середньої освіти, працівникам органів управління освітою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Перелік документів для зарахування:

  • заява про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, що подана особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника)
  • копія свідоцтва про народ­ження дитини або доку­мента, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’явля­ють оригінал відповідного документа)
  • оригінал або копія ме­дичної довідки за фор­мою первинної облікової документації №086-1 /о «Довідка учня загально­освітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»
  • оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності)
  • документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначають у заяві (за бажання скористатися правом на першочергове зарахування)

Порядок зарахування, відрахування та переведе­ння учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрова­ним у Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за №564/32016