КЗ ЗШ №4 ім. Д.І. Менделєєва “Положення про шкільний парламент”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Шкільний парламент  є виконавчим органом учнівського самоврядування в школі, покликаним активно сприяти становленню згуртованого колективу учнів як дієвого засобу виховання, формування у кожного з них свідомого та відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків, сприяти розвитку навичок самоврядування.
1.2. Метою діяльності шкільного парламенту є розвиток організаторських та творчих здібностей, що сприяють саморозвитку і вдосконаленню підлітка.
1.3. Шкільний парламент обирається на початку навчального року терміном на один рік.

Основними завданнями шкільного парламенту є:

 • включення кожного члена у шкільний парламент реалізує поставлену мету;
 • активне залучення кожного школяра у різноманітну діяльність, що є основним механізмом формування особистості;
 • освоєння досвіду врядування в шкільному парламенті;
 • підвищення інтелектуального рівня школярів;
 • розвиток творчої індивідуальності учнів та лідерських якостей;
 • навчання школярів елементам управлінської діяльності, що виховує відповідальність і самостійність учнів;
 • виховання у дітях добра і милосердя.

2.СТРУКТУРА ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ:


2.1. Вищий орган врядування – конференція, яка скликається два рази на рік. На конференції присутні представники 5-11 класів (по 10 осіб).
2.2. Постійно діючим органом учнівського врядування є шкільний парламент, який формується з представників класних колективів 5-11 класів.
2.3. З членів шкільного парламенту формується 7 центрів: «Майстерня да Вінчі», «Акули ЗМІ», «Мега-mozoк»; «Паті-бум»; «Воїни світла», «Мерія», «Спорт-life».
2.4. В кожному комітеті обираються голови; засідання шкільного парламенту проводиться не рідше одного разу на місяць.
Координує роботу шкільного парламенту голова, який обирається на шкільній конференції.
2.5. Інформування колективу школи про роботу органів учнівського врядування здійснюється через шкільний сайт.

3.ФУНКЦІЇ ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ:

 • організовує взаємодопомогу у навчанні;
 • бере активну участь у підготовці та проведенні шкільних свят, вечорів, оглядів – конкурсів;
 • є ініціатором колективної трудової діяльності;
 • бере участь у розробці шкільних документів, проектів, програм;
 • бере активну участь в організації трудового виховання і профорієнтації, позаурочної виховної роботи, у виробленні в учнів дбайливого ставлення до природи, у вихованні трудової дисципліни і культури поведінки;
 • сприяє виконанню всіма учнями правил внутрішнього розпорядку школи, єдиних педагогічних вимог;
 • сприяє збереженню шкільного майна;

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ:


4.1. Члени шкільного парламенту за узгодженням з адміністрацією школи мають право:

 • Приймати участь в роботі керуючої ради школи
 • Виходити з пропозиціями щодо поліпшення шкільного життя на адміністрацію школи.

4.2. План роботи центрів затверджується на засіданні шкільного парламенту.

Шкільний парламент:

 • визначає цілі і завдання врядування;
 • розробляє загальний план роботи органів учнівського самоврядування;
 • готує загальношкільні конференції;
 • координує роботу комітетів;
 • періодично заслуховує звіти структурних підрозділів шкільного самоврядування.