Нормативно-правова база діяльності закладів освіти

ЗАКОНИ

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР)

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII набрав чинності 28 вересня 2017 року)

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (від 16.01.2020)

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ

ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ мон від 25 червня 2018 р. “Про затвердження інструкції з діловодства у закладах узагальної середньої освіти” (зареєстровано в міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. № 1028/32480)

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

НАКАЗИ, ЛИСТИ МОН

Наказ МОН України від 16.04.2018 №367 “Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти” 

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Порядок виготовлення та видачі повторних документів про проходження ЗНО (наказ МОН №99 від 05.02.2018)

Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369 (далі — наказ № 762)

Порядок проведення державної підсумкової атестації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979 (далі – наказ № 1369)

Пропонуємо вашій увазі систематизовані матеріали з питань упровадження положень Нової української школи на етапі підготовки та початку нового 2018/2019 навчального року

Освіта для дітей з особливими потребами