Гуртки

Вокальний ансамбль

Керівник: Волковська Людмила Анатоліївна

Розклад роботи:
вівторок
12:20 – 13:05
середа
12:20 – 13:05

Віковий склад: учні початкової школи

 Мета гуртка: навчити дітей правильно та інтонаційно співати;  поглиблювати  любов  до  української пісні (народної та композиторської);  виховувати смак, високу виконавську культуру; приймати участь в шкільних, міських оглядах художньої самодіяльності.

Web-дизайн

Керівник: Балтремус Тетяна Сергіївна

Розклад роботи:
вівторок
13:50 – 14:35
середа
14:35 – 15:20

Віковий склад: учні 8-х класів

Мета занять полягає у набутті компетентностей:
– пізнавальної: оволодіння основами дизайну, поняттями проектування предметів і речей; – практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами та інструментами; конструювання і моделювання макетів та моделей; – творчої: емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації, бажання творити і втілювати свої ідеї в життя; – соціальної: виховання культури праці й спілкування; формування позитивних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство).

ЮНІ ІНСПЕКТОРИ РУХУ

Керівник гуртка: Єгоян Лаура Олександрівна

Розклад роботи:
вівторок
16:35 – 17:20

Вікова група: учні середньої та старшої школи

Мета гуртка: формувати у учнів потребу у придбанні теоретичних знань дорожньої грамотності, практичних навичках і вмінь їх застосування; навчати дітей безпечної поведінки на вулиці; знати особливості своєї місцевості, основні дороги і безпечний маршрут до дошкільного закладу, або школи.

ДЮП

Керівник гуртка: Єгоян Лаура Олександрівна

Розклад роботи:
вівторок
14:45 – 15:30

Вікова група: учні середньої та старшої школи

Мета гуртка: пропаганда правил пожежної безпеки та пожежно-профілактичних заходів серед дітей; пропаганда традицій та історії пожежної охорони і Добровільного пожежного товариства України.

Театральний

Керівник гуртка: Рудишина Олена Сергіївна

Розклад роботи:
понеділок
10:10 – 10:45
11:00 – 11:45
четвер    
10:10 – 10:45
11:00 – 11:45

Віковий склад: учні початкової школи

Мета гуртка: формування спектру ключових компетентностей особистості засобами театрального мистецтва, створення умов для творчої самореалізації дітей, виховання культурної, креативної, життєво активної людини.

Робототехніка

Керівник гуртка: Снігур Петро Миколайович

Розклад роботи:
понеділок
14.45 – 15:30
15:30 – 16:15

Віковий склад: учні початкової школи

Керівник гуртка: Пилип Олена Василівна

Розклад роботи:
середа
13:50 – 14:35
14:35 – 15:20

Віковий склад: учні початкової школи

Керівник гуртка: Кравчук Вадим Володимирович

Розклад роботи:
четвер  
14:45 – 15:30
15:30 – 16:15

Віковий склад: учні початкової школи

Мета: опанування процесів побудови та дослідження моделей з конструктора; формування компетентностей особистості шляхом вивчення основ робототехніки; закріплення вмінь і навичок конструювання роботів з використанням відповідних матеріалів й інструментів; розвиток образного, технічного мислення, проектування та створення власних комп’ютерних програм та програм керування діючими моделями роботів, розвиток пізнавальної активності, стійкого інтересу до робототехніки.

ПОЛЬСЬКА МОВА

Керівник: Перун Ілона В’ячеславівна

Розклад роботи: понеділок
14:45 – 15:30
середа
13:50 – 14:35

Віковий склад: учні середньої та старшої школи

Мета: практичне опанування учнями мовленнєвих умінь  на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні (слуханні і розумінні прочитаного, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях. Ознайомлення з культурними традиціями  Польщі та підтримування культурних контактів.

ФУТБОЛ

Керівник: Маринович Дмитро Володимирович

Розклад роботи:
вівторок
19:30 – 20:15
четвер
19:30 – 20:15

Віковий склад: учні початкової школи

Мета занять гуртка з футболу – формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів, фізичної культури особистості засобами футболу, оволодіння найпростішими елементами футболу на основі поглибленого вивчення шкільної програми з футболу, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.

ВОЛЕЙБОЛ

Керівник гуртка: Стафійчук Вадим Сергійович

Розклад роботи:
понеділок
14:45 – 15:30
15:30 – 16:15

Вікова група: учні середніх та старших класів

Мета занять: формування інтересу і потреби учнів до занять фізичною культурою і спортом, популяризація гри в волейбол серед учнів училища. пропаганда ЗСЖ; зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному фізичному розвитку; теоретичне і практичне навчання грі у волейбол; навчання учнів життєво важливим руховим навичкам і вмінням.

“ORIGAMI” (СЮН)

Керівник гуртка: Мельник Валентина Анатоліївна

Розклад занять:
понеділок
14:00 – 14:45
середа
14:00 – 14:45

Вікова група: учні початкової школи

Мета – створення умов для самореалізації дитини у творчості, втілювання у мистецький роботі власних неповторних рис, своєї індивідуальності та формування компетентностей особистості в процесі вивчення орігамі.

СПІЛКУЄМОСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ

Керівник гуртка: Заболотна Анна Ігорівна

Розклад занять: середа
17:15 – 18:00
18:00 – 18:45
18:45 – 19:30

Вікова група: учні початкової школи

Мета: оволодіння мовним матеріалом для вільного спілкування в усному та писемному мовленні; уміння розуміти пісенний та поетичний матеріал; уміння виконувати проектні роботи, творчі завдання, складати та розгадувати ребуси та кросворди; формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову; формування розуміння значення іноземної мови в суспільстві, залучення вихованців до діалогу культур.

Спілкуємось англійською

Керівник гуртка: Баб’юк Ірина Юріївна

Розклад занять:
понеділок
вівторок
четвер
13:50 – 14:35
середа
13:50 – 14:35
14:45 -15:30
п’ятниця
13:50 – 14:35

Вікова група: учні середньої та старшої школи

Метою гуртка «Спілкуємося англійською»для учнів середньої школи є: розвивати вміння орієнтуватися в сучасному діловому світі; розвивати соціокультурну, міжкультурну та комунікативні компетенції; формувати навички виходу із ситуацій комунікативних непорозумінь; формувати загально навчальні компетенції; виробляти вміння адаптуватися в іншомовному середовищі

“РОЗУМНИКИ”

Керівник гуртка: Олійник Галина Степанівна

Розклад занять:
понеділок
14:00 – 14:45

Вікова група: учні початкової школи

Керівник гуртка: Подолян Світлана Олександрівна

Розклад занять:
вівторок
13:50 – 14:35
п’ятниця
12:45 – 13:30

Вікова група: учні початкової школи

Керівник гуртка: Глєбова Тетяна Борисівна 

Розклад занять:
вівторок
13:50-14:35
п’ятниця
12:45-13:30

Вікова група: учні початкової школи

Мета гуртка: розвиток пізнавальних здібностей учнів на основі системи розвивальних занять. Створення довготривалого творчого проекту обумовлено тим, що в молодшому шкільному віці діти завжди – творчі особистості, їх бажанням творити, виступати, вигадувати, фантазувати, вбирати немає кінця.

“Юний захисник України

Керівник гуртка: Гамезардашвілі Михайло Нектаріозович

Розклад занять:
понеділок
вівторок
середа
п’ятниця
15:20-16:05

Вікова група: учні старшої школи

Мета гуртка: сприяти патріотичному вихованню учнівської молоді; спонукати особистість до осмислення себе як частинки великого українського народу; пробуджувати національну самосвідомість; розвивати розумові і фізичні здібності, кмітливість і спритність; розвивати розумові і фізичні здібності, кмітливість і спритність.

ТІСТОПЛАСТИКА (СЮТ)

Керівник гуртка: Місюра Юлія Володимирівна

Розклад занять:
понеділок
14:00 – 14:45
середа
14:00 – 14:45

Вікова група: учні початкової школи

Мета гуртка сприяє розвитку творчої уваги, формує естетичний смак та фантазію дітей, розвиває мислення, поліпшує дрібну моторику м’язів рук. Заняття у гутрку полягають не тільки у виготовленні найрізноманітніших виробів з солоного тіста, а й у вихованні творчої особистості та розвитку її інтересів, нахилів, здібностей.

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

Керівник гуртка: Васюта Кирило Олександрович

Розклад занять:

Вікова група: учні середньої та старшої школи

Мета гуртка зміцнення здоров’я; формування інтересу до гри у настільний теніс серед учнівського колективу; популяризація гри у настільний теніс; формування команди школи з настільного тенісу, прививання психологічних, вольових якостей учнів.