Логин: Пароль: Регистрация на сайте!
Забыли пароль?
Меню

Цитата
"Человек, который говорит то, что думает, - конченный человек; а человек, который думает то, что говорит, - законченный идиот."

Makedonius

Опитування
Ви:

учень нашої школи
учень іншої школи Вінниці
учень з України
учень з іншої країни
випускник нашої школи
просто перехожий
працівник школи

  Статут учнівського врядування  
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Учнівська Рада є добровільним, самоврядним, неполітичним союзом школярів.
2. Учнівська Рада діє на основі спільних інтересів.
3. Учнівська Рада співпрацює з усіма службами та установами освіти, культури, спорту, дозвілля та іншими державними та громадськими установами, чия діяльність не суперечить Конституції України.
4. Членами Учнівської Ради є учні.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:

1. Самовираження кожного члена Ради через участь у конкретних справаx.
2. Захист прав і вираз інтересів членів Ради, створення умов для розкриття можливостей особистості.
3. Через розуміння і повагу до себе прийти до розуміння та поваги інших.
4. Прояв активної громадянської позиції та відповідальності.
5. Адаптація членів Учнівської Ради до сучасних умов життя.

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ:
 • Принцип самостійності: всі питання, пов'язані з діяльністю учнівської Ради вирішуються його членами.
 • Принцип відповідальності: члени Учнівської Ради несуть відповідальність перед Радою, Рада несе відповідальність перед своїми членами.
 • Принцип рівноправності та співробітництва: Учнівська Рада на рівних правах з іншими організаціями відстоює інтереси своїх членів у всіх виборних органах, має пряме представництво в них.Принцип гласності: всі рішення Учнівської Ради доводяться до відома всіх його членів.
 • Принцип колективності: будь-яке рішення у співдружності приймається після колективного обговорення з урахуванням найрізноманітніших думок.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ:

1. Всі члени Учнівської Ради мають рівні права і слідують основним законам:
 • єдність слова і справи
 • дружби і товариства
 • честі, совісті, пам'яті і боргу
 • турботи і милосердя
 • здоров'я
2. Всі члени Учнівської Ради мають право:
 • на прояв власної активності в організації роботи Ради, відповідно до її цілей та завдань
 • на вираження думок і сумнівів, що стосуються змісту діяльності Ради і отримання на них пояснень та відповідей
 • обирати і бути обраним до органів самоврядування, оцінювати їх роботу
 • на участь у плануванні діяльності Ради та виконанні прийнятого плану
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДКАДРІВ У РОБОТІ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ:

1. Дорослі в співдружності відповідають за захист прав дитини
2. Організовують діяльність дітей на досягнення цілей Ради
3. Є головними помічниками дітей у всіх колективно-творчих справах.