Логин: Пароль: Регистрация на сайте!
Забыли пароль?
Меню

Цитата
"Язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли."

Ш. Талейран

Опитування
Ви:

учень нашої школи
учень іншої школи Вінниці
учень з України
учень з іншої країни
випускник нашої школи
просто перехожий
працівник школи

  Правила прийому до закладу  
  

Затверджено рішенням
педагогічної ради 
від 04.05.2018 року протокол № 6

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ПРОВЕДЕННЯ
ЖЕРЕБКУВАННЯ 

1. Дане положення розроблено відповідно до наказу МОН України № 367 від 16.04.2018 року та рішення педагогічної ради від 04.05.2018 року протокол № 6.
2. Якщо станом на 31.05.2018 року кількість поданих заяв перевищує кількість місць у перших класах зарахування дітей відбувається за такою процедурою:
2.1. До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти.
2.2. до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування за такою процедурою:
2.2.1. Жеребкування проводиться у період з 1 по 10 червня.
2.2.2. Жеребкування проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об'єднань, зареєстрованих в установленому порядку.
2.2.3. Жеребкування проводиться за допомогою скриньки, що виготовлена з прозорого матеріалу, з використанням жеребків, що мають однакові розміри, колір, вагу.
2.2.4. Загальна кількість жеребків має відповідати кількості претендентів для зарахування. У жеребки вноситься напис «зараховано» , що дає право на зарахування дитини до закладу, «не зараховано» .
2.2.5. Жеребки до їх поміщення у пристрій демонструються присутнім учасникам жеребкування, які мають право оглянути жеребки і скриньку.
2.2.6. Жеребки поміщаються до прозорої скриньки та перемішуються. Після перемішування жеребків у скриньці кожен учасник дістає жеребок зі скриньки у порядку розміщення дітей у списку, сформованому в алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує усім учасникам жеребкування та членам комісії його зміст. У разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини, або уповноваженої ними особи, жеребок замість них дістає зі скриньки член комісії. Інформація про результати жеребкування фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії. 
2.2.7. Після діставання останнього жеребка оголошуються результати жеребкування, що фіксується у протоколі, який підписується членами конкурсної комісії.
2.2.8. Учасник жеребкування може звернутися зі скаргою до Департаменту освіти Вінницької міської ради, протягом двох робочих днів після оголошення результатів жеребкування.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ У ЗАКЛАДІ


Паралель класів

Кількість вільних місць
1 класи - 148 учнів вільних місць немає
2 класи - 150 учнів вільних місць немає
3 класи - 138 учнів вільних місць немає
4 класи - 186 учнів 8 вільних місць
5 класи - 166 учнів вільних місць немає
6 класи - 148 учнів 5 вільних місць з російською мовою навчання
7 класи - 158 учнів 5 вільних місць з російською мовою навчання
8 класи - 161 учень 2 вільних місця з російською мовою навчання
9 класи - 137 учнів 8 вільних місць
10 класи - 83 учні 3 вільних місця у класі біолого-хімічного профілю
11 класи - 87 учнів 6 вільних місць у класі біолого-хімічного профілю