Бібліотека школи №4

        «Школу неможливо уявити без бібліотеки, як народ без імені, без пам’яті, без історії; школа – це перш за все слово, книга і живі людські стосунки»                                                                                            (В. Сухомлинський)

     

  Історія шкільної бібліотеки розпочалася з моменту відкриття школи №4. У квітні 1944 року школа почала відновлюватися як Вінницька чоловіча середня реальна школа №4.

  На початку 1955 року СШ №4 переходить у приміщення по вул. Гоголя 18, де знаходиться до сьогодні. Беручи до уваги визначні успіхи у вивченні учнями хімії, міськвиконком у 1957 році вирішив надати школі ім’я видатного вченого хіміка Дмитра Івановича Менделєєва. Невдовзі вчителі та учні СШ №4 своєю натхненною працею довели, що високе звання «менделєєвців» носять по праву. З того часу СШ №4 отримала неофіційну назву – «менделєєвка».

  З моменту відкриття школи, бібліотека містилася у невеличкій кімнаті, що була розташована на 1-му поверсі, згодом приміщення було розширене за рахунок добудови. Для зберігання книжок було відведено декілька стелажів, кількість яких поступово збільшувалась.

  На сьогодні бібліотека нараховує чотири кімнати: перша - для зберігання художньої літератури; друга – для зберігання фонду підручників, третя - виконує функцію читальної зали та місця обслуговування вчителів та школярів, четверта – книгосховище.

  Фонд бібліотеки комплектувався літературою по всіх галузях науки і техніки. Паралельно йшло комплектування художньою і науково – популярною літературою. З кожним роком поступово збільшувався фонд бібліотеки новими виданнями, а шкільний бібліотекар став першим порадником у пошуках літературних новинок. Всі учні та вчителі школи мали чудову нагоду бути першими читачами новинок літератури.

  Історія бібліотеки - невід'ємна частина історії школи. З перших днів велика увага приділялася шкільній бібліотеці. Поступово бібліотека ставала все важливішою, бо кожен захід, який проводився у школі, будь – то педрада чи батьківські збори, свято Букваря чи Останній дзвоник, потребував належної підготовки.

  Регулярно готували тематичні виставки книг, підбирали літературу.

  Протягом 70 років існування шкільної бібліотеки змінювались і її працівники.

  Всі вони мали величезний талант гуманності, насамперед до дітей та безмірну любов до своєї праці. Своє дбайливе ставлення до книги, в якій вони вбачали свого вірного і незмінного друга, прививали своїм читачам.

  Довгий час в бібліотеці працювала завідуюча бібліотекою Романчук О.Я., разом з бібліотекарем Олійник Г.С. Певний час працювали бібліотекарями Янкова Г.І., Чуприна В.В.

  У 1988 році на посаду завідуючої бібліотеки була призначена Шмоняк С. Ф., яка працює й донині. Тимчасово в шкільній бібліотеці працювали Ясевіна Т.Т., Єгоян Л.О.

  З 2001 по 2014 рік бібліотекарем працювала Сапожнікова Г.В. і в цьому ж році на зміну їй прийшла Бондаренко Л.А.

  На даний час читачами бібліотеки є 925 учнів і 79 працівників школи. Фонд бібліотеки налічує 38741 примірників книг. Література різноманітна за змістом: художня, для учнів 1-4 класів, методична, політична, науково-популярна, краєзнавча, природнича. Переважають книги російською мовою видання.

  Фонд бібліотеки постійно поповнюється підручниками.

  Свою роботу шкільна бібліотека намагається скерувати так, щоб всіляко сприяти у забезпеченні навчально-виховного процесу школи, піднятті іміджу бібліотеки як інформаційного центру школи. З 2009 року, шкільна бібліотека оснащена комп’ютером, принтером та доступом до мережі Інтернет, що дає чудову можливість своєчасно ознайомитися із останніми нормативними документами та новинками української й зарубіжної літератури.

  В бібліотеці створено картотеку газетно-журнальних статей, нормативно - правових актів, картотеку навчально – методичних матеріалів для роботи з обдарованою молоддю, краєзнавчу картотеку, та ін.

  Ведеться алфавітний та систематичний каталоги. Створено електронний каталог підручників і художньої літератури.

  З метою розкриття бібліотечного фонду, розвитку читацьких інтересів, самоосвіти учнів, у бібліотеці оформлені книжкові виставки:

  «Чарівний світ мистецтва», «Шевченкові заповіти», «Малярська спадщина Великого Кобзаря», «Безсмертна пам’ять», «Шляхами історії України»

  Оформлені постійно діючи тематичні полиці:

  «Освіта – ХХI століття»

  «Методика Практика Досвід»

  «Мудрість виховання»

  «Здоров’я без ліків і довголіття без хвороб»

  «Права людини – твої права».

  Приймаємо активну участь у Всеукраїнських, міських та обласних конкурсах.

  У реалізації освітніх завдань школи і функцій шкільної бібліотеки важливою є співпраця педагогів та бібліотекаря.

  Результатом спільної роботи вчителів – предметників, класних керівників, бібліотекаря є успішне проведення предметних тижнів, захистів читацьких формулярів, годин спілкування, літературних свят, зустрічей з письменниками, занять з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності, тощо.

  У недалекому майбутньому шкільна бібліотека бу­де видозмінюватися. Вона повинна стати бібліотеч­но-інформаційним медіа-центром, але незмінним за­лишатиметься її завдання — забезпечувати духов­ний розвиток і саморозвиток особистості, навчати дітей пізнавати, працювати, утверджуватися.

  Потужний стимул у нашій роботі - це почуття свого високого призначення –служіння книзі.

  «Бібліотека – це відкритий стіл ідей, за який запрошений кожний»

                                                                                                                                                                                                                      (О. Герцен)

o o